حکایت های من...

آمدم ...بنویسم ...آنچه خاک می خورد در این بی نهایت فکرم...

یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1385 ساعت 07:04 ب.ظ

...

 

دنیا را بد ساخته اند ........

کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد .

کسی که تو را دوست می دارد ، تو دوستش نمی داری .

اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد ،

به رسم و آیین ، هرگز به هم نمی رسید

و این رنج است .

زندگی یعنی این.............

زندگی یعنی سیلی خوردن........

زندگی یعنی حسرت........

به پایان فکر نکن .. ....

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند ..

بگذار پایان تو را غافلگیر کند ......

بازیچه...