حکایت های من...

آمدم ...بنویسم ...آنچه خاک می خورد در این بی نهایت فکرم...

سه‌شنبه 11 دی‌ماه سال 1386 ساعت 08:48 ق.ظ

....

 

میگویند ...
عشق در لحظه بوجود می آید و دوست داشتن در امتداد زمان
نمیدانم عشق را باور کنم یا تن دادن به چنین انتظاری
بگمانم انتظار برایم ملموس وجذاب  تر باشد
پس نشسته ام به انتظار؛چرا که ...
دوست داشتن در امتداد زمان  یعنی رسیدن به عشقی ماندنی  و ناب.
 همین ما را بس