حکایت های من...

آمدم ...بنویسم ...آنچه خاک می خورد در این بی نهایت فکرم...

یکشنبه 30 دی‌ماه سال 1386 ساعت 11:19 ق.ظ

وقتی....

 

وقتی پرنده ای را معتاد می کنند..
تا فالی از قفس به در آرد..
و اهدا نماید به جویندگان خوشبختی تا شاهدانه ای را به پاداش بگیرد.....
پرواز.........
قصه ی بس ابلهانه ایست؛ از معبد قفس. همین